top of page

“Latvietis var visu” izglītības un iedvesmas kampaņa Latvijas Institūtam

Projekts:

 

Latvijas Institūta ceļa maizes sveiciens skolēniem un studentiem 2020./2021.gada mācību gadā.

Mērķis: Akcentēt valsts nozīmi, piederību Latvijai, kas sniedz neierobežotas iespējas studijām, darba meklējumiem un karjeras attīstībai visā pasaulē. 

 

 

Realizācija:

 

Stāstu sērija #latvietisvarvisu sociālajos tīklos – trīs bērnu stāstījums no pieauguša cilvēka skatījuma, saglabājot bērnu manieri, kurā tiek aktualizētas pasaules īpatnības, problēmas un vērtības esošajā un nākotnes perspektīvā. Trīs topošie pirmklasnieki – nākotnes prezidents, youtuberis un biznesa lēdija uzsver mācību un izglītības nozīmi savos sasniegumos. Kampaņas ietvaros izveidotas divas virtuālās spēles sociālajā platformā Instagram – “Atmiņu klade” un “Profesiju filtrs”. To saturs ļāvis izpausties kā bērniem, tā viņu vecākiem. Spēļu popularizēšana sociālajos tīklos veikta ar Latvijas influenceru iesaisti kampaņā. “Latvietis var visu” kampaņas laikā uzrunātas atpazīstamas personības Latvijā, kas pārstāv dažādas sfēras. Vēstneši uzrunāti, izvērtējot jauniešu daudzpusīgās intereses un dažādās nodarbošanās. Galvenais kampaņas patrons – Latvijas Republikas valsts prezidents – Egils Levits, kam pievienojās NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, CERN Eiropas kodolpētniecības centra zinātniskais līdzstrādnieks un Rīgas Tehniskās universitātes profesors Toms Torims, izcilā jaunā tenisiste Aļona Ostapenko, mūziķi – grupa “Carnival Youth” un operdziedātāja Elīna Šimkus.

bottom of page